Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky

Práva a povinnosti prodávajícího


Prodávající je firma: Karel HLAVSA, Zimova 625/3, 142 00 Praha
4, IČ: 64157326, DIČ: CZ6802180539, zapsaná u UMČ Prahy 12, Odbor Živnostenský
pod ČJ: P1231750/2016 OŽI a Sp.Značkou: OŽI 3489/2016

Vyřízení objednávky :

Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané
zboží na adresu uvedenou v objednávce nakupujícího do deseti dnů od přijetí
objednávky, nebo od přijetí platby na účet prodávajícího při platby předem,
mimo zboží, které se musí vytvořit (Obrazy a zboží které není na skladě).
Prodávající si vyhrazuje právo vyřídit objednávku kupujícího v delší dodací
lhůtě než je stanovena v případě, že se vyskytnou nečekané okolnosti
zabraňující dřívější vyřízení objednávky a v tomto případě je prodávající
povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit nejpozději do tří pracovních dnů od
přijetí objednávky.
V případě, že zboží není skladem, prodávající do tří pracovních dnů oznámí
kupujícímu termín vyřízení jeho objednávky.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky kupujícího, pokud
na objednávce prokazatelně chybí údaje nutné k úspěšnému vyřízení či odeslání
objednávky a nebo pokud nebude schopen požadované zboží dodat v objednaném
množství nebo ceně.
Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně
objednané zboží prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto
nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.
Vrácení zboží:
V souladu se zákonem č. 367/2000 prodejce vrátí nakupujícímu částku zaplacenou
za vrácené zboží poštovní poukázkou na původně udanou dodací adresu, bankovním
převodem na účet kupujícího, nebo jiným způsobem na kterém se obě strany
dohodnou ve lhůtě do čtrnácti pracovních dnů od doručení vráceného zboží na
adresu prodávajícího. Prodávající nevrací částky za poplatky související s
odesláním zboží.


Ochrana osobních údajů:
Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude
používat v souladu se zákonem na ochranu osobních dat pouze k účelům, které
souvisejí se službami obchodu paprskyradosti.cz, a že je neposkytne žádné další
osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek, nebo správou
obchodu. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto
nakupujícím vymazat z databáze zákazníků, pokud kupující neučinil na
internetovém obchodě prodávajícího žádnou objednávku.
________________________________________
Práva a povinnosti kupujícího


Registrační údaje:
Nakupující má možnost se před každým nákupem v obchodu paprskyradosti.cz
zaregistrovat pomocí jména a hesla. Nakupující se zavazuje, že všechny údaje
jím uvedené v registraci jsou pravdivé a úplné. Nakupující se zavazuje, že
přihlašovací heslo a jméno nesdělí třetí osobě. Za případné zneužití
přihlašovacího jména a hesla nenese prodávající odpovědnost.
Převzetí objednaného zboží:
Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit
celkovou částku za objednané zboží včetně dopravného a dalších poplatků nutných
k expedici zboží uvedených v potvrzení objednávky. V případě, že kupující
zvolil způsob platby předem na bankovní účet, zavazuje se uhradit celkovou cenu
objednávky do čtrnácti dnů od jejího vystavení. Pokud prodávající neobdrží
platbu v této lhůtě, vyhrazuje si právo zrušit objednávku kupujícího.

Stornování odeslané objednávky:
Nakupující má právo požadovat stornování již odeslané objednávky učiněné na
stránkách obchodu paprskyradosti.cz jen po předchozí dohodě s prodávajícím a
nejpozději do dvou hodin od odeslání objednávky.
Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu:
Dle zákona č. 367/2000 má nakupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání
důvodu do 14 dní od převzetí zboží. Nakupující má tímto nárok na vrácení částky
zaplacené za toto zboží (kromě částky za poštovné, balné, dobírku apod.) za
splnění následujících podmínek:
a) vrácené zboží musí být v neporušeném, bezvadném stavu. Pokud je zboží
prodáváno v originálním obalu (fólii) musí být vráceno nerozbalené v tomto
obalu. Prodávající si vyhrazuje právo na posouzení a odmítnutí vrácení zboží v
případě, že zboží jeví známky poškození nebo opakovaného používání.
b) nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na
adresu prodejce. K vrácenému zboží je třeba přiložit kopii složenky nebo
faktury.
Vymazání údajů o zákazníkovi z databáze:
Nakupující má právo požádat o vymazání svých osobních údajů z databáze
zákazníků obchodu paprskyradosti.cz

Způsob platby:

Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

 - bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet číslo: 115-8879090217/0100 

pokyny k platbě obdržíte rovněž v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, kterým je číslo vaší objednávky, aby mohla být platba rychle spárována a zboží co nejdříve expedováno.

 - v hotovosti na dobírku

Splatnost kupní ceny:

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je rovněž uvedené v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet číslo: 115-8879090217/0100 

  • V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

  • Po dodání zboží vám vystavíme daňový doklad se všemi zákonnými náležitostmi. Fakturu vám zašleme elektronicky a zároveň slouží i jako dodací doklad a doklad o záruce.

  • Od kupujícího nevyžadujeme platby zálohy za zboží.

  • Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

  • Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.

Aktuální ceny za dopravu:

Česká pošta - při platbě na dobírku:

listovní zásilka s dobírkou do 500 g - 110 Kč
listovní zásilka s dobírkou do 2 kg - 130 Kč
balík do ruky s dobírkou nad 2 kg, do 30 kg - 170 Kč

  • Česká pošta - při platbě převodem:

doporučená listovní zásilka do 500g - 70 Kč
doporučená listovní zásilka do 2kg - 100 Kč
balík do ruky nad 2 kg, do 30 kg - 150 Kč

  • Smluvní přepravce DPD:

zásilka bez dobírky do 3 kg na území České Republiky - 100 Kč.
zásilka bez dobírky nad 3 kg na území České Republiky - 130 Kč.
zásilka na dobírku do 3 kg na území České Republiky - 130 Kč.
zásilka na dobírku nad 3 kg na území České Republiky - 160 Kč.